GIEJBO
Serwis klimatyzacji

Posiadane przez nas urządzenia do obsługi układów klimatyzacyjnych w pojazdach samochodowych umożliwiają:

- kontrolę / uzupełnienie ilości oleju i czynnika chłodniczego w układzie
- usunięcie pyłków oraz nikotyny z parownika
- pozbycie się czynników alergizujących
- usunięcie mikroorganizmów, grzybów i bakterii
- odkażenie całego wnętrza samochodu
- dezynfekcję układów klimatyzacji

Producenci samochodów zalecają wykonanie zabiegu dezynfekcji w autach z klimatyzacją, minimum dwa razy w roku, w przypadku samochodów bez klimatyzacji, zaleca się wykonanie dezynfekcji minimum raz na rok.


KLIMATYZACJAW ramach serwisu oferujemy także naprawy układów klimatyzacji, regeneracje oraz wymianę innych elementów. Sprawdzenie szczelności układu odbywa się w dwojaki sposób:
1. Test szczelności układu - pozwala wykryć mikro nieszczelności, które mogą być przyczyną ulotnienia gazu w czasie kilku miesięcy. Jest to precyzyjna metoda pomiaru ciśnienia z dokładnością do kilku milibarów. Już nie ryzykujesz, że napełniony układ przestanie wkrótce funkcjonować. Komputer urządzenia napełni Twoją klimatyzacje dokładnie taką ilością czynnika, jaka jest przewidziana przez producenta. Nastąpi jednocześnie wymiana specjalnego oleju oraz usunięcie wilgoci z układu klimatyzacji.
2. Sprawdzenie szczelności w układach przez napełnienie Azotem. Nie wolno sprawdzać klimatyzacji powietrzem atmosferycznym!!! Może to doprowadzić do uszkodzenia klimatyzacji. Wilgoć zawarta w powietrzu może doprowadzić do trwałych uszkodzeń. Azot jako gaz obojętny nie zawiera wilgoci i nie wpływa na trwałość systemu. Stosujemy także specjalny barwnik ultrafioletowy, który pozwala jednoznacznie określić którędy wydostaje się gaz z instalacji.